Kurumsal

Göğüs Cerrahisi

Günümüzde Modern Göğüs Cerrahisi akciğer, akciğer zarı, nefes borusu (trakea), yemek borusu (özofagus) hastalıkları, mediastinum diye adlandırılan göğüs orta bölümü hastalıkları ve doğuştan ve kazanılmış göğüs duvarı anomalileri gibi çok geniş bir hastalık yelpazesinin cerrahi tedavisini içerir. Ayrıca Göğüs Cerrahisi Acilleri olarak adlandırılan trakea ve özafagus yabancı cisimlerinin çıkartılması ve akciğer ve göğüs duvarına ait travmaların cerrahi ve cerrahi dışı tedavileri de ilgi alanına giren önemli rahatsızlıklardandır. Göğüs Cerrahisi Birimleri, cerrahi tedavi yöntemleri dışında Göğüs Cerrahisi alanına giren hastalıkların erken teşhisi konusunda da etkin rol oynamaktadırlar.

Daha Fazla

Meda Klinik

MEDA KLİNİK, özellikle Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi’nin temelini oluşturan sağlık problemleri hakkında hizmet sunmaktadır.Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi’nin temel konusu, ülkemizin temel sağlık problemi olan ‘Akciğer Kanseri’, Göğüs Hastalıkları ve cerrahi işlemler hakkında ve diğer merak ettiğiniz konulara sitemizden ulaşabilirsiniz. Temelde akciğer hastalıkları olmak üzere her türlü şikayet ve hastalığınızla ilgili, güncel, merak ettiğiniz konular hakkında bilgi alabilirsiniz.

Daha Fazla

Vizyonumuz

Meslek ahlakı üst düzeyde üstün nitelikli akademisyen kadrosu ile hastaların ve yakınlarının sağlığı ve memnuniyetini önemseyen, ileri teknoloji ve çağdaş uygulamaların öncüsü olan “Referans” bir göğüs cerrahisi kliniği olmak...

Misyonumuz

Çağdaş ve doğru bilgi ile ileri teknolojiyi kullanarak uluslararası standartlarda Göğüs Cerrahisi hizmeti vermek.

Hekimler

Prof. Dr. Adem Güngör

Prof.Dr.Adem GÜNGÖR MEDA KLİNİK Göğüs Cerrahisi kliniğinin kurucusudur. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden 1986 yılında mezun oldu. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbn-i Sina Hastanesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamladı ve aynı klinikte Göğüs Cerrahisi uzmanı olarak çalışmaya başladı. 1990 yılından itibaren değişik zamanlarda ve belirli sürelerde Londra Royal Brompton Heart and Lung Institute, Londra Chest Hospital, Londra Harefield Transplantation Center, Edinburgh City Hospital, New Castle Freeman Hospital'da ve daha kısa süreli olmak üzere birçok uluslararası merkezde aktif olarak ameliyatlara katıldı. Göğüs Cerrahisi alanında 1995 yılında “Doçent”, 2001 yılında ise “Profesör” ünvanı almaya hak kazandı. Haziran 2011'den itibaren üniversiteden ayrılarak tam zamanlı olarak özel çalışmaktadır. Akciğer kanserine yönelik akciğer rezeksiyonları, genişletilmiş akciğer rezeksiyonları, göğüs duvarı rezeksiyonları ve bronkoplastik operasyonlar özel ilgi alanlarıdır.

Daha Fazla

Sağlık

Göğüs Cerrahisi

Günümüzde Modern Göğüs Cerrahisi akciğer, akciğer zarı, nefes borusu (trakea), yemek borusu (özofagus) hastalıkları, mediastinum diye adlandırılan göğüs orta bölümü hastalıkları ve doğuştan ve kazanılmış göğüs duvarı anomalileri gibi çok geniş bir hastalık yelpazesinin cerrahi tedavisini içerir. Ayrıca Göğüs Cerrahisi Acilleri olarak adlandırılan trakea ve özafagus yabancı cisimlerinin çıkartılması ve akciğer ve göğüs duvarına ait travmaların cerrahi ve cerrahi dışı tedavileri de ilgi alanına giren önemli rahatsızlıklardandır. Göğüs Cerrahisi Birimleri, cerrahi tedavi yöntemleri dışında Göğüs Cerrahisi alanına giren hastalıkların erken teşhisi konusunda da etkin rol oynamaktadırlar.

Daha Fazla

Hastalıklar

Akciğer Kanseri: Günümüzde akciğer kanserinin tedavisinde en başarılı sonuçlar cerrahi tedavi ile elde edilmektedir.
Metastatik Akciğer Kanseri: Vücudun diğer organlarındaki kanserlerin en sık metastaz yaptığı organların başında akciğer gelmektedir.
Benign (İyi huylu) akciğer tümörleri: Akciğerde fibrom, lipom, hamartom, leiomyom gibi çok sayıda iyi huylu tümörlere rastlanılabilmektedir.
Bronşiektazi: Bronş duvarındaki kas ve elastik komponentlerin harabiyeti sonucunda bronşlarda gelişen anormal ve kalıcı genişlemelere “Bronşiektazi” denilmektedir.
Akciğer Absesi: Akciğer dokusunda değişik etyolojik ve patolojik etkenler sonucu meydana gelen harabiyet ve süpürasyonlara “Akciğer Absesi” denilmektedir.

Daha Fazla

Operasyonlar

1- Akciğer kanserinin teşhisine yönelik girişimler: Rijid ve Fleksibl Bronkoskopi (Hava yolunun optik sistemle incelenmesi), Mediastinoskopi (Mediastenin optik sistemle incelenmesi), VATS (Video Yardımlı Göğüs Cerrahisi), Torasentez
2- Akciğer Kanserinin tedavisine yönelik girişimler: Segmentektomi, Lobektomi, Sleeve Lobektomi, Pnömonektomi, Trakeal Sleeve Pnömonektomi, Genişletilmiş Rezeksiyonlar (Göğüs duvarı, perikard, diyafragma gibi komşu organların rezeksiyonu ile beraber)
3- İyi huylu akciğer hastalıklarının tanı ve tedavisine yönelik girişimler: Akciğer nodüllerinde VATS ile biyopsi ve rezeksiyon, İnterstisyel akciğer hastalıklarında VATS ile biyopsi, Akciğerin hidatik kistlerine yönelik operasyonlar, Bronşiektazi için yapılan akciğer rezeksiyonları, Kronik akciğer abseleri için yapılan akciğer rezeksiyonları, Amfizem hastalarında Akciğer Hacim Küçültme Operasyonları (Lung Volume Reduction Surgery)
4-Akciğer Zarı (Plevra) hastalıklarına yönelik girişimler: Plevral Efüzyonların (Su toplanması) tanısı için VATS ile plevral biyopsi ve tekrarının önlenmesi amacıyla VATS ile plörodezis (akciğer zarının yapıştırılması), Plevral efüzyonların drenajı, Akciğer zarı kalınlaşmasının cerrahi tedavisi (Dekortikasyon), Spontan Pnömotoraks’larda (akciğerin sönmesi) VATS ile plörodezis (akciğer zarının yapıştırılması) ve neden olan hava kistlerinin eksizyonu (çıkartılması), Plevranın iyi huylu kitlelerinin eksizyonu, Plevranın kötü huylu kitlelerinin tanısı için VATS ile plevral biyopsi ve su toplanmasının önlenmesi için VATS ile plörodezis (akciğer zarının yapıştırılması), Plevranın kötü huylu tümörlerinin (Malign Mezotelyoma) cerrahi tedavisi (Ekstraplevral Pnömonektomi)

Daha Fazla


6- Göğüs duvarı tümörlerine yönelik girişimler: Göğüs duvarı tümörlerinin rezeksiyonu (çıkartılması) ve rekonstrüksiyonu, Göğüs duvarı anomalilerine yönelik girişimler, Pektus Excavatum (Kunduracı Göğsü) anomalileri için Ravitch prosedürü ile anomalinin düzeltilmesi, Pektus Carinatum (Güvercin Göğsü) anomalileri için Ravitch prosedürü ile anomalinin düzeltilmesi, Poland Sendromu hastalarında fonksiyonel ve kozmetik düzeltme operasyonları,
7- Trakea’ya (nefes borusu) yönelik girişimler: Acil hava yolu sağlanması (Trakeostomi), Trakeanın iyi ve kötü huylu tümörlerinin tanısı için “Bronkoskopi”, Trakeanın iyi huylu tümörlerinin çıkartılması (eksizyonu), Trakeanın kötü huylu tümörleri için trakea rezeksiyon ve rekonstrüksiyon operasyonları, Trakea darlıkları (Trakea stenozu) için rezeksiyon ve rekonstrüksiyon operasyonları, Trakea tümörleri ve darlıkları için palyatif yöntemler (Termokoagulasyon, lazer ve Trakeal stent uygulamaları), Özofago-trakeal fistüllerin onarım operasyonları,
8- Özofagus (yemek borusu) hastalıklarına yönelik girişimler: İyi huylu özofagus tümörlerinin çıkartılması (eksizyonu), Kötü huylu özofagus tümörlerinde özofajektomi (yemek borusunun çıkartılması operasyonları), Akalazya hastaları için myotomi operasyonları, Özofagus divertikülleri için eksizyon ve myotomi operasyonları, Özofageal stent uygulamaları
9- Hiperhidrozis (El, kotlu altı ve yüzde aşırı terleme) tedavisine yönelik girişimler: VATS ile Sempatektomi operasyonları
10- Diyafragma hastalıklarına yönelik girişimler: Travmaya bağlı diyafragma yırtıklarının onarımı, Sinir hasarına bağlı diyafragma yükselmelerine yönelik operasyonlar, Diyafragma hernilerine (fıtıklaşma) yönelik operasyonlar ,
11- Acil Göğüs Cerrahisi Müdaheleleri: Trakea (nefes borusu) ve özofagus (yemek borusu) yabancı cisimlerinin endoskopik çıkartılması, Kaburga kırıklarına bağlı hemotoraks (iç kanama) ve pnömotoraks (akciğerin sönmesi) tedavisine yönelik girişimler, Ateşli silah yaralanması ve Delici kesici alet yaralanmalarına bağlı göğüs travmalarının tedavisine yönelik cerrahi girişimler

Daha Fazla

Konvansiyonel Cerrahi

Ameliyattan önce hastaya anestezi uygulanır. Genel anestezide hasta tamamen uyutulur ve solunum cihazına bağlanır. Regional anestezide, ilgili sinirler uyuşturulur. Lokal anestezi; biyopsi gibi küçük ameliyatlarda sadece ameliyat bölgesine ilaç enjekte edilir. Ameliyat bölgesine ulaştıktan sonra çalışmalar farklılaşarak devam eder. Şöyle ki; her cerrahi hastalık için belirlenmiş bir ameliyat şekli ya da şekilleri vardır. Cerrah bilgi ve tecrübesine göre bunlardan standart olan birini ya da kendince en iyi seçeneği uygular. cerrahı diğer doktorlardan ayıran şey şudur. Cerrah tedavi ettiği hastalığı bilip hastalığın teşhisini koymakla kalamaz; hastanın ameliyatlık olup olmadığına - cerrahiden fayda görüp görmeyeceğine karar verir, hastayı ameliyata en uygun şartlarda hazırlar, uygun ameliyatı seçer, ameliyatı titiz bir biçimde uygular, ameliyat sonrası takip ve tedavisini yapar, çıkan komplikasyonları tedavi eder.

Daha Fazla

Endoskopik Cerrahi

Video Yardımlı Gögüs Cerrahisi (VATS): Son yıllarda özellikle optik ve kamera teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak geliştirilen ve dünyada kullanımı giderek yaygınlaşan minimal invaziv tekniklerden olan Video Yardımlı Göğüs Cerrahisi (VATS) MEDA KLİNİK Göğüs Cerrahisi tarafından uygun vakalarda tercih edilerek başarıyla uygulanmaktadır. Göğüs duvarına açılan küçük deliklerden özel bir kamera ve özel el aletleri yardımı ile uygulanan bu yöntem ile hastaların ameliyat sonrası daha az ağrı duyması, daha düşük komplikasyon oranı, daha çabuk iyileşme ve daha erken taburcu olması sağlanır. Bunlara ilaveten göğüs duvarı üzerinde büyük bir kesi yapılmadığından estetik açıdan da avantajlıdır. VATS bir çok tanı ve tedavi amaçlı girişimde yerleşmiş bir teknik olarak kullanılmaktadır. Tanı amaçlı uygulama alanları olarak, plevra, akciğer, perikard, mediastinal kitle ve lenf bezi biyopsileri sayılabilir. Başlıca tedavi amaçlı uygulama alanları ise plevral efüzyonlarda drenaj ve plörodezis, spontan pnömotorakslarda bül rezeksiyonu ve plörodezis, periferik akciğer nodüllerinin eksizyonu, mediastinal kist ve kitlelerin eksizyonu, akalazya hastalarında myotomi, akciğer hacim küçültme operasyonları ve axillopalmar hiperhidrozis ve reynaud hastalığında sempatektomi olarak sayılabilir.

Daha Fazla

Robot Yardımlı Toraks Cerrahisi (RATS): Robot Yardımlı toraks cerrahisi bireysel olarak uygulanabilir bir yöntem değildir. Bir takım oyunu ve ekip işidir. Bu takımda tercihen VATS konusunda tecrübeli iki cerrah, robot sorumlusu ameliyathane görevlisi, robot hemşiresi ve robot teknik elemanı bulunmalıdır. Robot genellikle en geniş ameliyathaneye kurulur. Robot üç farklı bölümden oluşur. 1. Üç boyutlu görüntüyü ileten dört kollu platform, 2. Cerrahi konsol, 3. Cerrah ile kolları birleştiren integratif kontrol kart. Takımdaki iki cerrahdan birisi konsolda operasyonu yapmada diğer cerrah ise docking (robotun hastaya kenetlenmesi), enstrüman yerleştirilmesi ve operasyon sırasında masada hasta yanında bulunduğu için açığa geçme ve masa başında acil yapılacak müdahalelerde görevlidir. Özet olarak robot yardımlı cerrahide bir cerrah konsolda non steril olarak bulunurken diğer cerrah ve ameliyat hemşiresi hasta başında bulunarak operasyon gerçekleşmektedir.

Daha Fazla