Tedaviler

 

Göğüs Cerrahisi aşağıdaki hastalıklar ile ilgilenir:
1. Akciğerler
2. Trakea (soluk borusu) ve bronşlar (hava yolları)
3. Plevra (akciğer zarı)
4. Mediasten (akciğer ile kalp arasındaki boşluk)
5. Göğüs duvarı (kaburgalar- göğüs kemiği)
6. Diyafragma (solunum kası)
7. Özofagus (yemek borusu)

Yapılan işlemler:

1.    Tüp torakostomi
2.    Katater torakostomi
3.    Kimyasal plöredezis ( Kansere bağlı göğüs kafesinde biriken sıvıların tedavisi)
4.    Fiberoptik bronkoskopi
5.    Rijid bronkoskopi
6.    Rijid özofagoskopi
7.    Kemoterapi portu implantasyonu
8.    Lenfadenopati biyopsisi/ eksizyonu

Yapılan ameliyatlar:

1.    Akciğer kanseri ameliyatları
2.    Göğüs duvarı tümörlerinin ameliyatları
3.    Akciğer ve solunum yollarına bağlı infeksiyon hastalıklarının cerrahisi  (bronşektazi, hidatik kist, akciğer absesi)
4.    Mezotelyoma cerrahisi
5.    Metastazektomi
6.    Mediastinal kitlelerin cerrahisi
7.    Plevral dekortikasyon
8.    Büllektomi
9.    Sempatektomi (Aşırı terlemenin önlenmesine yönelik ameliyat)
10.    Mediastinoskopi
11.    Videotorakoskopik cerrahi
12.    Mediastinotomi
13.    Trakea hastalıklarının cerrahi tedavisi
14.    Endotrakeal- endobronşiyal stent uygulamaları
15.    Doğumsal göğüs duvarı bozuklukları (kunduracı göğsü- pektus ekskavatum, güvercin göğsü- pektus karinatum)
16.    Doğumsal akciğer hastalıklarının (bronşial sekestrasyon, bronkojenik kistler) cerrahi tedavisi
17.    Torasik Outlet Sendromu’nun cerrahi tedavisi
18.    Diyafragma rezeksiyonu- rekonstrüksiyonu- Diyafragma herni onarımı
19.    Ozofagusun konjenital lezyonları
20.    Ozofagus kanser cerrahisi

.